PITANJA I ODGOVORI (Q&A)

Q. Na kotlu je povezan sobni termostat ali ne funkcioniše

A. Potrebno je da se termostat aktivira u servisnom meniju. Pozovite servisera.

 

Q. Kotao radi, ali ni u jednom momentu ne isključuje zadnju grupu grejača

A. Kotao nije dovoljne snage za kvadraturu koja se greje. Probati sa Comfort režimom.

 

Q. Kotao se koristi za podno grejanje i pumpa se često uključuje i isključuje

A. Fabrički su parametri podešeni za radijatorsko grejanje. Pozovite servisera da izmeni parameter odloženog uključenja pumpe za pravilan rad u režimu podnog grejanja.

 

Q.Kotao je aktivirao zvučni alarm i otišao je u blokadu.

A. Pogledati na displeju kod greške i pročitati u uputstvu za korišćenje značenje. Resetovati kotao i ukoliko se ponavlja greška pozvati ovlašćenog servisera radi otklanjanja nastalog problema.

 

Q. Na displeju piše da je kotao isključen,i ne mogu da ga uključim.

A. Daljinska komanda je aktivirana. Deaktivirati.

 

Q. U kotlu je izmerena temperatura preko 35C a pumpa ne radi

A. Grejači nisu aktivni duže ili jednako 15 minuta. Ukoliko postoje termo glave na radijatorima odvijte ih.

 

Q. Kotao se isključio i pritiskom na taster ne može da se uključi

A. Proveriti da li je glavni prekidač uključen i da li na kotlu dolaze sve tri faze. Proveriti da li je izbacio sigurnosni termostat pregrevanja. Po potrebi pozvati ovlašćenog servisera.

 

Q. Kotao je uključen i na displeju piše da su aktivni svi grejači ali ne postiže zadatu temperature duži vremenski period.

A. Proveriti i po potrebi pozvati servisera kako bi se resetovao bimetalni termostat sigurnosti od pregrevanja. Modeli do 9 kW.