Detalji proizvoda

1420,00 RSD.
U svim sistemima centralnog grejanja, tokom rada, dolazi do skupljanja gasova i pare koja se mora ispustiti iz sistema, jer u suprotnom može izazvati poremećaje u radu sistema.
Neki od poremećaja su pojava buke u sistemu, problemi u cirkulisanju vode u sistemu, stvaranje vazdušnih čepova, pojava korozije i smanjenje radnog veka instalacije. 
Kako bi sprečili navedene pojave treba ugraditi automatsko odzračno lonče.