Detalji proizvoda

2700,00 RSD.
Termostat za regulaciju temperature u 3 koraka na razlici od po 5C.90/85/80.
Za efikasniji rad kotlova i uštedu električne energije.
Termostat oslobađa određenu grupu grejača na razlici od 5-10 C od zadate temperature radi korišćenja što manje električne energije, pri čemu za dalje održavanje koristi samo jednu grupu grejača.