Detalji proizvoda

14400,00 RSD.
Gsm modul za komande uključenja, isključenja i proveru stanja prekidača.
Putem modula korisnik može sa daljine aktivirati ili deaktivirati rad kotla sa povratnom informacijom o statusu komande.